Metodes.lv ir platforma, kurā plašākam cilvēku lokam padarīt pieejumu dažādu projektu rezultātus, kuru radīšanā esmu bijis iesaistīts. Kodolu veido 1999. gadā izdotā grāmata "Būt. Zināt. Prast. - Metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju." (izdeva Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība - LPIA). Tā kļuva par populāru resursu tā laika Latvijas pieaugušo izglītības darbiniekiem, bet 2001. gadā grāmata tikai izdota arī Igaunijā. Ap to pašu laiku arī tapa pirmā mājaslapa, kurā bija publicēts grāmatas saturs.

2003. gadā biju iesaistīts LPIA projektā, kurā tapa 160 stundu gara mācību programma "KomPas - kompetences pieaugušo izglītības pasniedzējiem. Līdztekus radītājā rokasgrāmatā bija publicētas sākotnējās versijas Metodes.lv atrodajamiem rakstiem par komunikāciju, grupas dināmiku un mācīšanu.

2012. gadā veidoju jaunu rokasgrāmatu - šoreiz Serbijas pieaugušo izglītības pasniedzējiem, projekta “Second Chance – Systemic Development of Elementary Practice Based Adult Education in Serbia” ietvaros. Izmantoju šo iespēju aktualizēt gan teorētiskos rakstus, gan metožu sadaļu. 2015. gadā šīs grāmatas saturs tika iztulkots un izdots arī Ukrainā.

2015. un 2016. gadā biju iesaistīts divos projektos priekš Rimi. Pirmā projekta ietvaros tapa grāmatiņa "Palīgs Rimi vērtību ieviešanā", kurā publicētas aktivitātes, metodes un instrumenti ar kuru palīdzību veicināt Rimi vērtību ieviešanu uzņēmumā. Otra projekta ietvaros tapa "mācīšanās ceļvedis", kurā tika apkopotas metodes un resursi mācīšanās procesa plānošanai, ieviešanai un izvērtēšanai.

Gribas piebilst, ka lielākā daļa Metodes.lv aprakstītās metodes un domas ir cieši saistītas ar manu pieredzi (nu jau vairāk nekā 20 gadi) vadot seminārus un treniņus visdažādākajām auditorijām.

Toms Urdze


Par mani (Toms Urdze)

Attēls: Toms Urdze

Dzimu un uzaugu Vācijā. Pēc Minsteres Latviešu ģimnāzijas beigšanās studēja pieaugušo izglītību Oldenburgas universitātē un iesaistījos dažādos sociāla rakstura projektos Latvijā. 1995. gadā pārcēlos uz dzīvi Latvijā. Kopš tā laika darbojos pieaugušo izglītības laukā, strādājot Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā, kurai trīs gadus biju valdes priekšsēdētājs un vadot seminārus par mācīšanas, plānošanas, pārmaiņu sekmēšanas un komandas veidošanas jautājumiem, kā arī īstenojot starptautiskus izglītības projektus. No 2018. gada vadu andragoģijas kursus profesionālo mācību iestāžu pedagogiem Valsts izglītības satura centa projekta "8.5.3." ietvaros. No 2019. gada oktobra esmu metodiskais eksperts Ventspils Augstskolā, kur atbalstu izglītības tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā. Regulāri vērtēju izglītības projektus dažādās Eiropas Komisijas programmās.