Cilvēces (un visu dzīvo būtņu) garajā vēsturē ir izdzīvojuši tie, kas visveiksmīgāk ir pratuši sadarboties un improvizēt. (Čārlzs Darvins)