Dzīve nav problēma, kuru jāatrisina, bet tā ir realitāte, kuru jāpiedzīvo. (Sērens Kjerkegors)