NG = A: Ja kaut kas ir neglīts vai grūts, tas ir aplams. (Ole Eihhorns)