Metodes, ar kuru palīdzību izzināt un likt lietā dalībnieku zināšanas un pieredzi.

 • Beigt. Turpināt. Sākt.

  Atgriezeniskās saites instruments, ar kura palīdzību pilnveidot savu darbību.

  < 24 cilv.

  15 - 20 min.

  ---

 • Bišu strops

  Bišu stropa metode veicina savstarpēju informācijas apmaiņu un palīdz dalībniekiem uzņemt un apstrādāt iegūto informāciju, kā arī formulēt savus jautājumus vai vajadzības

  neierobežots

  5 - 15 min.

  ---

 • Būtiskākā vēlme

  Metode palīdz dalībniekiem koncentrēties uz mācību tēmu un vadītājs uzzina grupas vēlmes un intereses.

  < 20 cilv.

  10 -15 min.

  ---

 • Detektīvi

  Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

  < 30 cilv.; dalībniekus sadala 4 - 6 cilvēku grupās

  30 min.

  Piezīmju papīrs un rakstāmie

 • Dzīves koki

  Metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos. “Dzīves koks” ir intensīva un laikietilpīga iepazīšanās metode. To ir lietderīgi izmantot semināros, kuros pavadīs ilgāku laiku kopā.

  < 20 cilv.

  60 - 90 min.

  A1 papīra loksnes, flomāsteri

 • Jautājumu aplis

  Jautājumu apļa metode dod dalībniekiem iespēju aktīvi iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, kā arī palīdz vadītājam iegūt informāciju par neskaidrībām un neatrisinātiem jautājumiem.

  < 24. cilv.

  30 min.

  Piezīmju papīrs un rakstāmie

 • Problēmu risināšanas aplis

  Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām problēmām.

  < 16 cilv.

  20 min.

  Piezīmju papīrs un rakstāmie