Metodes.lv ir kļuvušas uzskatāmākas, ērtākas un smukākas. Līdz mēneša beigām turpināsies iekārtošanas darbi.