Par šeit atrodamām metodēm

Vairums šeit aprakstīto metožu ir balstītas pieaugušo izglītībā. Bet to iespējamais pielietojums ir daudz plašāks, piemēram:

  • Moderēšanas metodes nodrošina efektīvāku sanāksmju vadīšanu;
  • attīstības plānošanas principi ir nozīmīgi ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanai;
  • atgriezeniskās saites principi ir būtiski efektīvai komunikācijai;
  • ieteikumi kā mācīties noderēs ikvienam, kurš vēlas sevi pilnveidot.

Rakstiska “smadzeņu vētra” ar kuras palīdzību īsā laikā tiek ģenerēts liels ideju skaits, iesaistot visus dalībniekus procesā.

< 24 cilv.

45 min.

6.3.5. veidlapa un rakstāmais katram dalībniekam

Aktīvā lasīšana padara informācijas uztveres un apstrādes procesu daudzkārt efektīvāku, jo tā sasaista vielu ar esošajām zināšanām un palīdz mērķtiecīgi atrast sev noderīgo informāciju.

---

---

---

Šo metodi var izmantot ideju, lietu un procesu pilnveidei, kā arī atgriezeniskās saites iegūšanai.

< 30 cilv.

15 min.

Izvirzīt konkrētus mērķus sevis attīstīšanai.

< 24 cilv.

15 - 30 min.

Piezīmju papīrs un rakstāmie

Atgriezeniskās saites instruments, ar kura palīdzību pilnveidot savu darbību.

< 24 cilv.

15 - 20 min.

---

Bišu stropa metode veicina savstarpēju informācijas apmaiņu un palīdz dalībniekiem uzņemt un apstrādāt iegūto informāciju, kā arī formulēt savus jautājumus vai vajadzības

neierobežots

5 - 15 min.

---

Metode palīdz dalībniekiem koncentrēties uz mācību tēmu un vadītājs uzzina grupas vēlmes un intereses.

< 20 cilv.

10 -15 min.

---