Par šeit atrodamām metodēm

Vairums šeit aprakstīto metožu ir balstītas pieaugušo izglītībā. Bet to iespējamais pielietojums ir daudz plašāks, piemēram:

  • Moderēšanas metodes nodrošina efektīvāku sanāksmju vadīšanu;
  • attīstības plānošanas principi ir nozīmīgi ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanai;
  • atgriezeniskās saites principi ir būtiski efektīvai komunikācijai;
  • ieteikumi kā mācīties noderēs ikvienam, kurš vēlas sevi pilnveidot.

Metode padara dzīvāku sākumsituāciju un dod iespēju uzzināt ko jaunu par citiem dalībniekiem.

< 20 cilv.

10 - 15 min.

---

Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

< 30 cilv.; dalībniekus sadala 4 - 6 cilvēku grupās

30 min.

Piezīmju papīrs un rakstāmie

Metode pievērš uzmanību problēmas risināšanu veicinošām attieksmēm un lomām, kā arī nodrošina, ka diskusijas dalībnieki nekonkurē savā starpā bet domā līdzīgā virzienā.

< 24 cilv.

30 - 120 min.

Uzskates materiāls ar domāšanas cepuru iezīmēm (plakāts, prezentācijas slaids, ilustrācija uz papīra tāfeles...)

Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

---

---

A1 papīra loksnes, krāsaini flomāsteri (ja metodi izmanto grupā)

Metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos. “Dzīves koks” ir intensīva un laikietilpīga iepazīšanās metode. To ir lietderīgi izmantot semināros, kuros pavadīs ilgāku laiku kopā.

< 20 cilv.

60 - 90 min.

A1 papīra loksnes, flomāsteri

Ar šo metodi iesaista lielāku cilvēku skaitu (piemēram, vadības komandu) attīstības sekmēšanas un problēmu risināšanas procesā.

< 30 cilv.

20 - 30 min.

A4 papīrs, rakstāmie

Rakstveida metode, ar kuras palīdzību ģenerēt lielu ideju skaitu īsā laikā.

< 24 cilv.

20 - 30 min.

A4 papīrs, rakstāmie

Visierastākā metode dalībnieku savstarpējai iepazīšanai.

< 24 cilv.

5 - 10 min.

---

Instruments palīdz izvairīties no konflikta un meklēt problēmas risinājumu.

< 16 cilv.

30 min.

---

Jautājumu apļa metode dod dalībniekiem iespēju aktīvi iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, kā arī palīdz vadītājam iegūt informāciju par neskaidrībām un neatrisinātiem jautājumiem.

< 24. cilv.

30 min.

Piezīmju papīrs un rakstāmie