Par šeit atrodamām metodēm

Vairums šeit aprakstīto metožu ir balstītas pieaugušo izglītībā. Bet to iespējamais pielietojums ir daudz plašāks, piemēram:

  • Moderēšanas metodes nodrošina efektīvāku sanāksmju vadīšanu;
  • attīstības plānošanas principi ir nozīmīgi ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanai;
  • atgriezeniskās saites principi ir būtiski efektīvai komunikācijai;
  • ieteikumi kā mācīties noderēs ikvienam, kurš vēlas sevi pilnveidot.

Instruments palīdz «rakt dziļāk» un izdibināt kādas problēmas sakni.

< 20 cilv.

5 - 10 min.

Tāfele vai papīra tāfele

“Kartīšu tehnika” ir daudzpusīgi izmantojama metode, kuru var pielietot jebkurā situācijā, kad grib iegūt un apkopot dalībnieku viedokļus, vēlmes, idejas vai priekšlikumus.

< 24 cilv.

20 -45 min.

Krāsainas A5 lieluma kartona kartītes

Ar šo fizisko aktivitāti var pievērst uzmanību mijatkarības un vadīšanas jautājumiem.

< 20 cilv.

15 min.

---

Jautrs uzdevums, kas dalībniekiem taustāmā un uzskatāmā veidā liek izjust izaicinājumus sadarbības procesā.

< 30 cilv.

15 min.

A4 papīrs, flomāsteri

Gatavošanos pārmaiņām var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt. Metode arī ir piemērota mācīšanos mērķu nospraušanai.

---

---

---

Metode palīdz izzināt visu dalībnieku viedokli vai idejas par kādu tēmu.

- 24 cilv.

15 - 20 min.

A1 papīra loksnes, flomāsteri

Partneru intervija ir laba metode sākumsituācijas sastinguma pārvarēšanai grupās, kurās dalībnieki cits citam ir sveši. Tiek novērsta uzmanība no vadītāja, veidojas pirmās saites starp grupas locekļiem.

< 20 cilv.

20 - 30 min.

---

Šī grupu darbu metode ļauj radīt brīvu gaisotni (līdzīgi kafejnīcai), kurā cilvēki jūtas komfortabli un atvērti komunicē viens ar otru. Būtiskākā atšķirība ar citām metodēm ir tā, ka diskusija notiek vairākās kārtās mainīgās grupās.

20 - 100

60 -120 min.

Materiāli ideju pierakstīšanai