Par šeit atrodamām metodēm

Vairums šeit aprakstīto metožu ir balstītas pieaugušo izglītībā. Bet to iespējamais pielietojums ir daudz plašāks, piemēram:

  • Moderēšanas metodes nodrošina efektīvāku sanāksmju vadīšanu;
  • attīstības plānošanas principi ir nozīmīgi ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanai;
  • atgriezeniskās saites principi ir būtiski efektīvai komunikācijai;
  • ieteikumi kā mācīties noderēs ikvienam, kurš vēlas sevi pilnveidot.

Instruments palīdz «rakt dziļāk» un izdibināt kādas problēmas sakni.

< 20 cilv.

5 - 10 min.

Tāfele vai papīra tāfele

“Kartīšu tehnika” ir daudzpusīgi izmantojama metode, kuru var pielietot jebkurā situācijā, kad grib iegūt un apkopot dalībnieku viedokļus, vēlmes, idejas vai priekšlikumus.

< 24 cilv.

20 -45 min.

Krāsainas A5 lieluma kartona kartītes

Ar šo fizisko aktivitāti var pievērst uzmanību mijatkarības un vadīšanas jautājumiem.

< 20 cilv.

15 min.

---

Jautrs uzdevums, kas dalībniekiem taustāmā un uzskatāmā veidā liek izjust izaicinājumus sadarbības procesā.

< 30 cilv.

15 min.

A4 papīrs, flomāsteri

Gatavošanos pārmaiņām var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt. Metode arī ir piemērota mācīšanos mērķu nospraušanai.

---

---

---

Metode palīdz izzināt visu dalībnieku viedokli vai idejas par kādu tēmu.

- 24 cilv.

15 - 20 min.

A1 papīra loksnes, flomāsteri

Partneru intervija ir laba metode sākumsituācijas sastinguma pārvarēšanai grupās, kurās dalībnieki cits citam ir sveši. Tiek novērsta uzmanība no vadītāja, veidojas pirmās saites starp grupas locekļiem.

< 20 cilv.

20 - 30 min.

---