Par šeit atrodamām metodēm

Vairums šeit aprakstīto metožu ir balstītas pieaugušo izglītībā. Bet to iespējamais pielietojums ir daudz plašāks, piemēram:

  • Moderēšanas metodes nodrošina efektīvāku sanāksmju vadīšanu;
  • attīstības plānošanas principi ir nozīmīgi ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanai;
  • atgriezeniskās saites principi ir būtiski efektīvai komunikācijai;
  • ieteikumi kā mācīties noderēs ikvienam, kurš vēlas sevi pilnveidot.

Piemēri no dzīves palīdz mācībās iegūtās zināšanas saistīt ar reālo dzīvi, līdz ar to dod dalībniekiem iespēju salīdzināt mācību vielu ar pašu pieredzi attiecīgajā jautājumā.

< 20 cilv.

60 min.

---

Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām problēmām.

< 16 cilv.

20 min.

Piezīmju papīrs un rakstāmie

Metode palīdz izstrādāt noturīgu un iedvesmojošu attīstības plānu.

< 24 cilv.

90 -120 min.

Materiāli radošam darbam, piemēram, žurnāli un šķēres kolāžu veidošanai, otas un krāsas zīmēšanai vai follija papīrs skulptūru radīšanai; A1 papīrs vai līmlapiņas; rakstāmie

Saites ar tēmu ir interesanta metode, lai savstarpēji iepazītos. Vadītājs iegūst informāciju par dalībnieku motivāciju, vajadzībām un interesēm. Dalībnieki pietuvinās mācību tēmai un sāk tajā iedziļināties.

< 20 cilv.

20 min.

Kartona kartītes, flomāsteri

Iedziļināties reālā problēmā vai konfliktsituācijā ar ko kāds dalībnieks ir saskāries.

< 16 cilv.

60 min.

---

Ieteikumi veiksmīgai ideju ģenerēšanai.

< 24 cilv.

30 min.

A1 papīrs un flomāsteri vai līmlapiņas

Metode dod iespēju dalībniekiem uzskatāmā veidā atsaukt atmiņā visu, kas mācību laikā padarīts. Detalizētā vērtēšanas procesā dalībnieki vēlreiz iedziļinās visos mācību posmos un metodēs.

< 24 cilv.

20 min.

A1 papīrs, flomāsteri, līmpunkti

Metode ir labs atbalsta instruments attīstības plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, pievēršot uzmanību cēloņiem un sekām.

< 24 cilv.

45 - 90 min.

Līmlapiņas vai tāfele/A1 lapa, lai piestiprinātu iegūto informāciju

Instruments laika plānošanai.

< 20 cilv.

30 min.

Tukša gurķu burka; lieli akmeņi vai galda tenisa bumbiņas; sīki akmentiņi; smiltis; ūdens; krāsainas līmlapiņas vai A1 papīrs