Par šeit atrodamām metodēm

Vairums šeit aprakstīto metožu ir balstītas pieaugušo izglītībā. Bet to iespējamais pielietojums ir daudz plašāks, piemēram:

  • Moderēšanas metodes nodrošina efektīvāku sanāksmju vadīšanu;
  • attīstības plānošanas principi ir nozīmīgi ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanai;
  • atgriezeniskās saites principi ir būtiski efektīvai komunikācijai;
  • ieteikumi kā mācīties noderēs ikvienam, kurš vēlas sevi pilnveidot.

Ar šo metodi vari noteikt, kādas ir negatīvās rīcības, pie kurām jāpiestrādā, lai veiksmīgāk liktu lietā savas stiprās puses.

< 24 cilv.

15-30 min.

---

Instruments palīdz noteikt prioritātes veicamajiem darbiem.

< 20 cilv.

20 - 30 min.

Veidne "Svarīgs vai steidzmas?"

SVID analīze ir populāra situācijas analīzes metode, kurā apskata analizējamās lietas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Daudzviet saglabājies angliskais nosaukums SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats).

---

45 - 90 min.

Līmlapiņas vai tāfele/A1 lapa, lai piestiprinātu iegūto informāciju

Metode dalībniekiem liek koncentrēties uz mācību nozīmīgākajiem notikumiem.

< 32 cilv. (sadala 4 - 6 cilvēku komandās)

15 - 20 min.

Katrai komandai A1 papīra loksne, uz kuras uzzīmētas vairoga aprises (vēlams izgriezt, lai izveidojas īsts vairogs); flomāsteri

Metodes palīdz atrast vienojošas vērtības un veicina piederības sajūtu starp komandas biedriem.

< 32 cilv. (sadala 4 - 6 cilvēku komandās)

15-20 min.

Katrai komandai A1 papīra loksne, uz kuras uzzīmētas vairoga aprises (vēlams izgriezt, lai izveidojas īsts vairogs); flomāsteri

Jautrā veidā un īsā laikā iemācās visu dalībnieku vārdus.

< 20 cilv.

25 - 30 min.

---

Metode palīdz iedzīvināt mācībās iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē.

< 30 cilv.

20 min.

A4 papīrs, rakstāmie, aploksnes

Metodes mērķis ir paskatīties uz kādu problēmu no dažādiem viedokļiem.

---

30 min.

A1 papīra loksnes vai līmlapiņas un rakstāmie

Vienkāršs instruments atgriezeniskās saites iegūšanai un cilvēku līdzatbildības veicināšanai.

< 20 cilv.

5 - 10 min.

---