Raksti

Šeit atrodamie raksti veido teorētisko pamatu vietnē atrodamajiem metožu aprakstiem. Vairāk par to tapšanu var uzzināt sadaļā "Par Metodes.lv".

Ar rakstiem saistītas semināru tēmas ir aprakstītas sadaļā "Atbalsts".

Mācīšanās aplis

 • Ko mācīties?
 • Stiprināt savu motivāciju
 • Radīt savu mācīšanās vidi
 • Pētīt un izzināt
 • Mācīties no citiem cilvēkiem

Attēls: Mācību telpa
 • Pasniedzēja daudzās lomas
 • Gatavošanās mācībām
 • Mācīšanās vides radīšana
 • Procesu iekustināšana - mācību sākums
 • Grupas potenciāla attīstīšana un likšana lietā
 • Informācijas prezentēšana
 • Metodes pieaugušo izglītībā
 • Dalībnieku veikuma novērtēšana
 • Sasaiste ar dalībnieku dzīvi

Attēls: Sieviete runā
 • Komunikācijas līmeņi
 • Informācijas sniegšana un aktīvā klausīšanās
 • Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana
 • Konfliktu risināšana

Attēls: Akmens kaudze
 • Kas ir mentorings?
 • Kas ir atšķirība starp mentoringu un trenēšanu (coaching)?
 • Kas ir mentoringa process?
 • Kādas ir mentora kompetences?