Atraisīšana & atslodze

Metodes pozitīvu emociju radīšanai.

 • Bišu strops

  Bišu stropa metode veicina savstarpēju informācijas apmaiņu un palīdz dalībniekiem uzņemt un apstrādāt iegūto informāciju, kā arī formulēt savus jautājumus vai vajadzības

  neierobežots

  5 - 15 min.

  ---

 • Magnēti

  Ar šo fizisko aktivitāti var pievērst uzmanību mijatkarības un vadīšanas jautājumiem.

  < 20 cilv.

  15 min.

  ---

 • Māja, koks, suns

  Jautrs uzdevums, kas dalībniekiem taustāmā un uzskatāmā veidā liek izjust izaicinājumus sadarbības procesā.

  < 30 cilv.

  15 min.

  A4 papīrs, flomāsteri