Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Metodes, ar kuru palīdzību izzināt un likt lietā dalībnieku zināšanas un pieredzi.

 • Beigt. Turpināt. Sākt.

  Atgriezeniskās saites instruments, ar kura palīdzību pilnveidot savu darbību.

  < 24 cilv.

  15 - 20 min.

  ---

 • Bišu strops

  Bišu stropa metode veicina savstarpēju informācijas apmaiņu un palīdz dalībniekiem uzņemt un apstrādāt iegūto informāciju, kā arī formulēt savus jautājumus vai vajadzības

  neierobežots

  5 - 15 min.

  ---

 • Būtiskākā vēlme

  Metode palīdz dalībniekiem koncentrēties uz mācību tēmu un vadītājs uzzina grupas vēlmes un intereses.

  < 20 cilv.

  10 -15 min.

  ---

 • Detektīvi

  Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

  < 30 cilv.; dalībniekus sadala 4 - 6 cilvēku grupās

  30 min.

  Piezīmju papīrs un rakstāmie

 • Dzīves koki

  Metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos. “Dzīves koks” ir intensīva un laikietilpīga iepazīšanās metode. To ir lietderīgi izmantot semināros, kuros pavadīs ilgāku laiku kopā.

  < 20 cilv.

  60 - 90 min.

  A1 papīra loksnes, flomāsteri

 • Jautājumu aplis

  Jautājumu apļa metode dod dalībniekiem iespēju aktīvi iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, kā arī palīdz vadītājam iegūt informāciju par neskaidrībām un neatrisinātiem jautājumiem.

  < 24. cilv.

  30 min.

  Piezīmju papīrs un rakstāmie

 • Pasaules kafejnīca (World Cafe™)

  Šī grupu darbu metode ļauj radīt brīvu gaisotni (līdzīgi kafejnīcai), kurā cilvēki jūtas komfortabli un atvērti komunicē viens ar otru. Būtiskākā atšķirība ar citām metodēm ir tā, ka diskusija notiek vairākās kārtās mainīgās grupās.

  20 - 100

  60 -120 min.

  Materiāli ideju pierakstīšanai

 • Problēmu risināšanas aplis

  Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām problēmām.

  < 16 cilv.

  20 min.

  Piezīmju papīrs un rakstāmie