Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Metodes, kas palīdz dalībniekiem attiecināt sniegto informāciju ar reālo dzīvi.

 • Apņemšanās

  Izvirzīt konkrētus mērķus sevis attīstīšanai.

  < 24 cilv.

  15 - 30 min.

  Piezīmju papīrs un rakstāmie

 • Detektīvi

  Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

  < 30 cilv.; dalībniekus sadala 4 - 6 cilvēku grupās

  30 min.

  Piezīmju papīrs un rakstāmie

 • Nepabeigtie teikumi

  Metode palīdz izzināt visu dalībnieku viedokli vai idejas par kādu tēmu.

  - 24 cilv.

  15 - 20 min.

  A1 papīra loksnes, flomāsteri

 • Piemērs no dzīves

  Piemēri no dzīves palīdz mācībās iegūtās zināšanas saistīt ar reālo dzīvi, līdz ar to dod dalībniekiem iespēju salīdzināt mācību vielu ar pašu pieredzi attiecīgajā jautājumā.

  < 20 cilv.

  60 min.

  ---

 • Situācijas atveidošana

  Iedziļināties reālā problēmā vai konfliktsituācijā ar ko kāds dalībnieks ir saskāries.

  < 16 cilv.

  60 min.

  ---

 • Vēstule sev

  Metode palīdz iedzīvināt mācībās iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē.

  < 30 cilv.

  20 min.

  A4 papīrs, rakstāmie, aploksnes