Moderēšana & informācijas strukturēšana

Metodes efektīvai diskusiju vadīšanai un mērķtiecīgai procesu virzīšanai.

 • 3 soļi un citas problēmu risināšanas tehnikas

  Strukturēt problēmu risināšanas procesu.

  ---

  ---

  ---

 • Domāšanas cepures

  Metode pievērš uzmanību problēmas risināšanu veicinošām attieksmēm un lomām, kā arī nodrošina, ka diskusijas dalībnieki nekonkurē savā starpā bet domā līdzīgā virzienā.

  < 24 cilv.

  30 - 120 min.

  Uzskates materiāls ar domāšanas cepuru iezīmēm (plakāts, prezentācijas slaids, ilustrācija uz papīra tāfeles...)

 • Domu karte

  Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

  ---

  ---

  A1 papīra loksnes, krāsaini flomāsteri (ja metodi izmanto grupā)

 • Kartīšu tehnika

  “Kartīšu tehnika” ir daudzpusīgi izmantojama metode, kuru var pielietot jebkurā situācijā, kad grib iegūt un apkopot dalībnieku viedokļus, vēlmes, idejas vai priekšlikumus.

  < 24 cilv.

  20 -45 min.

  Krāsainas A5 lieluma kartona kartītes

 • Pasaules kafejnīca (World Cafe™)

  Šī grupu darbu metode ļauj radīt brīvu gaisotni (līdzīgi kafejnīcai), kurā cilvēki jūtas komfortabli un atvērti komunicē viens ar otru. Būtiskākā atšķirība ar citām metodēm ir tā, ka diskusija notiek vairākās kārtās mainīgās grupās.

  20 - 100

  60 -120 min.

  Materiāli ideju pierakstīšanai

 • Redzējumā balstīta plānošana (GROW)

  Metode palīdz izstrādāt noturīgu un iedvesmojošu attīstības plānu.

  < 24 cilv.

  90 -120 min.

  Materiāli radošam darbam, piemēram, žurnāli un šķēres kolāžu veidošanai, otas un krāsas zīmēšanai vai follija papīrs skulptūru radīšanai; A1 papīrs vai līmlapiņas; rakstāmie

 • Spēku samēra analīze

  Metode ir labs atbalsta instruments attīstības plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, pievēršot uzmanību cēloņiem un sekām.

  < 24 cilv.

  45 - 90 min.

  Līmlapiņas vai tāfele/A1 lapa, lai piestiprinātu iegūto informāciju

 • SVID analīze (SWOT analysis)

  SVID analīze ir populāra situācijas analīzes metode, kurā apskata analizējamās lietas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Daudzviet saglabājies angliskais nosaukums SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats).

  ---

  45 - 90 min.

  Līmlapiņas vai tāfele/A1 lapa, lai piestiprinātu iegūto informāciju

 • Viedokļi

  Metodes mērķis ir paskatīties uz kādu problēmu no dažādiem viedokļiem.

  ---

  30 min.

  A1 papīra loksnes vai līmlapiņas un rakstāmie