Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Metodes un tehnikas situācijas izvērtēšanai, ideju ģenerēšanai, mērķu izvirzīšanai un plānošanai.

 • 3 soļi un citas problēmu risināšanas tehnikas

  Strukturēt problēmu risināšanas procesu.

  ---

  ---

  ---

 • 6.3.5.

  Rakstiska “smadzeņu vētra” ar kuras palīdzību īsā laikā tiek ģenerēts liels ideju skaits, iesaistot visus dalībniekus procesā.

  < 24 cilv.

  45 min.

  6.3.5. veidlapa un rakstāmais katram dalībniekam

 • Apmētāt ar dubļiem

  Šo metodi var izmantot ideju, lietu un procesu pilnveidei, kā arī atgriezeniskās saites iegūšanai.

  < 30 cilv.

  15 min.

 • Ideju fails

  Ar šo metodi iesaista lielāku cilvēku skaitu (piemēram, vadības komandu) attīstības sekmēšanas un problēmu risināšanas procesā.

  < 30 cilv.

  20 - 30 min.

  A4 papīrs, rakstāmie

 • Ideju lapa

  Rakstveida metode, ar kuras palīdzību ģenerēt lielu ideju skaitu īsā laikā.

  < 24 cilv.

  20 - 30 min.

  A4 papīrs, rakstāmie

 • Jā, bet...

  Instruments palīdz izvairīties no konflikta un meklēt problēmas risinājumu.

  < 16 cilv.

  30 min.

  ---

 • Kāpēc x 5

  Instruments palīdz «rakt dziļāk» un izdibināt kādas problēmas sakni.

  < 20 cilv.

  5 - 10 min.

  Tāfele vai papīra tāfele

 • Mērķu piramīda

  Gatavošanos pārmaiņām var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt. Metode arī ir piemērota mācīšanos mērķu nospraušanai.

  ---

  ---

  ---

 • No idejas līdz darbības plānam

  Jautājumi, ar kuru palīdzību atlasīt un izvērtēt idejas.

  ---

  30 - 60 min.

  ---

 • Pasaules kafejnīca (World Cafe™)

  Šī grupu darbu metode ļauj radīt brīvu gaisotni (līdzīgi kafejnīcai), kurā cilvēki jūtas komfortabli un atvērti komunicē viens ar otru. Būtiskākā atšķirība ar citām metodēm ir tā, ka diskusija notiek vairākās kārtās mainīgās grupās.

  20 - 100

  60 -120 min.

  Materiāli ideju pierakstīšanai

 • Pēc kaujas izvērtējums (After Action Review)

  Šī, ASV armijā radītā metode, palīdz izprast, kā izdevās īstenot dzīvē izvirzītos mērķus un pārdomāt, kā pilnveidot savu rīcības plānu.

  ---

  ---

  ---

 • Problēmu risināšanas aplis

  Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām problēmām.

  < 16 cilv.

  20 min.

  Piezīmju papīrs un rakstāmie

 • Redzējumā balstīta plānošana (GROW)

  Metode palīdz izstrādāt noturīgu un iedvesmojošu attīstības plānu.

  < 24 cilv.

  90 -120 min.

  Materiāli radošam darbam, piemēram, žurnāli un šķēres kolāžu veidošanai, otas un krāsas zīmēšanai vai follija papīrs skulptūru radīšanai; A1 papīrs vai līmlapiņas; rakstāmie

 • Smadzeņu vētra

  Ieteikumi veiksmīgai ideju ģenerēšanai.

  < 24 cilv.

  30 min.

  A1 papīrs un flomāsteri vai līmlapiņas

 • Spēku samēra analīze

  Metode ir labs atbalsta instruments attīstības plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, pievēršot uzmanību cēloņiem un sekām.

  < 24 cilv.

  45 - 90 min.

  Līmlapiņas vai tāfele/A1 lapa, lai piestiprinātu iegūto informāciju

 • Stiprās puses un klupšanas akmeņi

  Ar šo metodi vari noteikt, kādas ir negatīvās rīcības, pie kurām jāpiestrādā, lai veiksmīgāk liktu lietā savas stiprās puses.

  < 24 cilv.

  15-30 min.

  ---

 • Svarīgs vai steidzams?

  Instruments palīdz noteikt prioritātes veicamajiem darbiem.

  < 20 cilv.

  20 - 30 min.

  Veidne "Svarīgs vai steidzmas?"

 • SVID analīze (SWOT analysis)

  SVID analīze ir populāra situācijas analīzes metode, kurā apskata analizējamās lietas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Daudzviet saglabājies angliskais nosaukums SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats).

  ---

  45 - 90 min.

  Līmlapiņas vai tāfele/A1 lapa, lai piestiprinātu iegūto informāciju

 • Viedokļi

  Metodes mērķis ir paskatīties uz kādu problēmu no dažādiem viedokļiem.

  ---

  30 min.

  A1 papīra loksnes vai līmlapiņas un rakstāmie