Soli pa solim

Metode dod iespēju dalībniekiem uzskatāmā veidā atsaukt atmiņā visu, kas mācību laikā padarīts. Detalizētā vērtēšanas procesā dalībnieki vēlreiz iedziļinās visos mācību posmos un metodēs.

< 24 cilv.

20 min.

A1 papīrs, flomāsteri, līmpunkti

Apraksts

Vadītājs apkopo mācību norisi, uz tāfeles vai lielām papīra loksnēm uzrakstot hronoloģiskā secībā visus mācību posmus / izmantotās metodes. Dalībnieki novērtē katru posmu / metodi atsevišķi, ievelkot krustiņu attiecīgajā ailē – “labi”, “ciešami” vai “neapmierinoši”. Lai nodrošinātu anonimitāti, vadītājs uzdevuma pildīšanas laikā var atstāt mācību telpu. Ja ir daudzi negatīvi vērtējumi, var sekot pārrunas, kurās vadītājs cenšas sīkāk izzināt neapmierinātības cēloņus.