Soli pa solim

Metode dod iespēju dalībniekiem uzskatāmā veidā atsaukt atmiņā visu, kas mācību laikā padarīts. Detalizētā vērtēšanas procesā dalībnieki vēlreiz iedziļinās visos mācību posmos un metodēs.

< 24 cilv.

20 min.

A1 papīrs, flomāsteri, līmpunkti

Apraksts

Vadītājs apkopo mācību norisi, uz tāfeles vai lielām papīra loksnēm uzrakstot hronoloģiskā secībā visus mācību posmus / izmantotās metodes. Dalībnieki novērtē katru posmu / metodi atsevišķi, ievelkot krustiņu attiecīgajā ailē – “labi”, “ciešami” vai “neapmierinoši”. Lai nodrošinātu anonimitāti, vadītājs uzdevuma pildīšanas laikā var atstāt mācību telpu. Ja ir daudzi negatīvi vērtējumi, var sekot pārrunas, kurās vadītājs cenšas sīkāk izzināt neapmierinātības cēloņus.

Creative Commons License