Lūdzu atbalsti Metodes.lv un aizpildi šo anketu

Metodes.lv ikmēnesi apmeklē liels lietotāju skaits. Diemžēl kopš vietnes izveidošanas esmu saņēmis ļoti maz atsauksmju par to. Bet bez atgriezenisko saites nav skaidrības, vai / kurā virzienā to tālāk attīstīt.

Tāpēc aicinu aizpildīt nelielu anketu, kurā padalīties ar savām interesēm un idejām par Metodes.lv tālāko virzību.

Paldies!