Kā mācīties?

Mācīšanās aplis

  Saturs

 1. Ievads
 2. Ko mācīties?
 3. Stiprināt savu motivāciju
 4. Radīt savu mācīšanās vidi
 5. Pētīt un izzināt
 6. Mācīties no citiem cilvēkiem

1. Ievads

Šajā rakstā ir apkopotas principi un metodes mācīšanās nolūka noteikšanai, mācīšanās procesa pilnveidei un iegūto zināšanu / prasmju iedzīvošanai dzīvē.

2. Ko mācīties?

Šeit aprakstītās metodes palīdzēs tev precizēt ko mācītīes un noteikt mācīšānās mērķus.

"Mērķu piramīda" ir īpaši piemērota, ja gribi pilnveidot savas profesionālās prasmes vai gribi apgūt jaunas zināšanas, bet nav līdz galam skaidrs, kas tieši jāapgūst un kur atrast attiecīgo informāciju.

"Redzējumā balstītā plānošana" ir īpaši piemērota, ja gribi celt savu personīgo efektivitāti.

"Stiprās puses un klupšanas akmeņi" ir īpaši piemērota, ja gribi mainīt kādu ieradumu vai attieksmi.

Mērķu piramīda

Gatavošanos mācīties var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt. Izpratne par to, kāpēc mācās, palīdzēs tajos brīžos, kad mācīšanās laikā rodas šaubas par tās lietderību un aptrūkstas motivācija.

Mērķu piramīda

Uzklikšķini uz attēla, lai atvērtu šīs metodes aprakstu.

Redzējumā balstīta plānošana

Ir vieglāk iet pretī mērķim, ja ir skaidrs priekšstats par to, kur gribi nokļūt. Parasti, plānojot savu vai savas organizācijas attīstību, skatās uz esošajām nepilnībām un trūkumiem, kuras jānovērš. Šī metode piedāvā citu pieeju: vispirms radīt redzējumu par vēlamo situāciju, un tikai tad izplānot rīcības, ar kurām virzīties pretī mērķim.

Mērķu piramīda

Uzklikšķini uz attēla, lai atvērtu šīs metodes aprakstu.

Stiprās puses un klupšanas akmeņi

Ar šo metodi vari noteikt, kādas ir negatīvās rīcības, pie kurām jāpiestrādā, lai veiksmīgāk liktu lietā savas stiprās puses. Tās pamatā ir doma, ka pastāv cieša saite starp cilvēka stiprajām pusēm un klupšanas akmeņiem.

Mērķu piramīda

Uzklikšķini uz attēla, lai atvērtu šīs metodes aprakstu.

3. Radīt savu mācīšanās vidi

Cilvēka vajadzības, kā un ko mācīties, atšķiras. Pareizs ir tas, kas strādā tev! Svarīgi ir pārdomāt sev piemērotāko laiku, vietu un vidi, kurā mācīties.

Ieteikumi

Ir labi noteikt konkrētu vietu, kurā mācīties, lai smadzenēs izveidotos asociācija starp šo vietu un darbību, piemēram, “Sestdienas rītos virtuves galds pārtop par manu 'skolas galdu'”.

Pirms sāc mācīties, sagatavo visu nepieciešamo: sakārto papīrus, uzasini zīmuli, uzvāri kafiju, izņem no skapja cepumus, nogriez skaņu telefonā, pieliec zīmi uz durvīm, lai netraucē, ieslēdz fona mūziku...

Nedari vairākas lietas vienlaikus. Cilvēka smadzeņu uzbūve nosaka, ka efektīvāk ir vienlaicīgi darīt vienu lietu. Ir cilvēki, kas tīri labi spēj tikt galā ar vairākām paralēlām darbībām, bet arī šie cilvēki ir efektīvāki, ja viņi koncentrējas tikai uz vienu darbību.

Lai mācītos, ir vajadzīgs laiks. Ir mācīšanās darbības, kuras var veikt īsos laika brīžos, piemēram, atkārtot svešvalodas vārdiņus, bet vairumam uzdevumu būs jāpiestrādā līdz kamēr “smadzenes iesilst”. Katrs esam piedzīvojis situāciju, kad ļoti negribīgi uzsākam veikt kādu uzdevumu, piemēram, sagatavot gada pārskatu, rakstīt sacerējumu vai iedziļināties kādā datora problēmā, bet pēc kāda laika pilnībā iegrimstam uzdevumā un tas sāk iet no rokas.

Tajā pat laikā jāņem vērā, ka smadzenes nogurst, kā rezultātā mācīšanās kļūst neefektīva. Vienam tas būs pēc 30 minūtēm, citam pēc stundas. Kad domas sāk novirzīties un process kļūst mazāk produktīvs, vēlams uztaisīt nelielu pārtraukumu.

Mazini iespējamo traucēkļu ietekmi. Tie var būt telefona zvani, ienākoši e-pasti, bērni vai kolēģi, kārdinājums internetā apskatīt jaunākās ziņas, domas par vakariņām un iepirkšanās saraksta papildināšanu... Visbīstamākie ir traucēkļi, kas pārtrauc mūsu domu gājienu un liek iedziļināties citā uzdevumā, piemēram, bērna lūgums palīdzēt viņam ar matemātikas mājasdarbu. Katru reizi, kad smadzenēm jāpārslēdzas uz citu uzdevumu, paiet ilgāks laiks līdz kamēr tās uzņem apgriezienus.

Izplāno savu mācīšanās vidi, atbildot uz šiem jautājumiem.

Kur tev patīk mācīties?

Virtuvē; bibliotēkā; parkā...

Tev labāk patīk mācīties vienam pašam vai kopā ar citiem?

Vienam; ar kolēģiem; ar draugu; mācību klasē...

Kurā dienas laikā tev ir visvieglāk noturēt uzmanību?

No rīta; pusdienlaikā; pievakarē; vakarā....

Pēc cik ilga laika tev ir nepieciešams pārtraukums?

Pēc 30 minūtēm; 45 minūtēm; 60 minūtēm; 90 minūtēm...

Kas tev nepieciešams mācīšanās laikā?

Notīrīts galds; uzkodas; kafija; krāsaini zīmuļi; vārdnīca...

Kas ir iespējamie traucēkļi?

Bērni; telefona zvani; internets; domas par citiem darbiem...

Kā vari mazināt to ietekmi?

Atslēgt telefonu; ieēst launagu pirms mācīšanās; ļaut bērniem skatīties filmu, kamēr mācos...

4. Stiprināt savu motivāciju

Motivācija ir galvenais faktors, kas nosaka, vai cilvēks uzsāks mācīties un vai novedīs to līdz galam.

Iekšējā un ārējā motivācija

Katram cilvēkam ir jomas, kas īpaši labi padodas un lietas, ar kurām patīk nodarboties: kādam patīk apgūt jaunākās tehnoloģijas, citam patīk kārtot un šķirot lietas, vēl cits aizraujas ar futbola rezultātu vai vēstures faktu iegaumēšanu. Šādus dzinuļus apzīmē kā iekšējo motivāciju. Tai ir raksturīgi, ka, ja arī saskaras ar neveiksmēm, cilvēks neapstājas un turpina darīt to, kas patīk.

Daudzus darbus cilvēks dara, lai gūtu kādu labumu vai lai izvairītos no negatīvām sekām, piemēram, lai iegūtu piemaksu vai lielāku atalgojumu, saņemtu uzslavu vai izvairītos no kritikas. Šādus dzinuļus apzīmē kā ārējo motivāciju. Ārējā motivācija ir vājāks dzinulis nekā iekšējā motivācija: saskaroties ar neveiksmēm, pastāv liela iespēja, ka cilvēks zaudēs motivāciju un neturpinās uzsākto darbu.

Kāda ir tava iekšējā motivācija mācīties?

"Gribu mācīties, jo labprāt esmu cilvēkos; tā ir iespēja kontaktēties ar kolēģiem; uzzināt ko jaunu; lietderīgi pavadīt kopā laiku."

Ja piekrīti šim apgalvojumam, pārdomā, kā stiprināt šī dzinuļa ietekmi, piemēram:

 • apmeklēt kursus;
 • mācīties grupā;
 • mācies no kolēģiem;
 • ...
"Gribu mācīties, jo man ir svarīgi būt kompetentam. Gūstu gandarījumu, ja pārzinu kādu jautājumu un ja varu dalīties ar savām zināšanām; man ir svarīgi, ka kolēģi mani respektē."

Ja piekrīti šim apgalvojumam, pārdomā, kā stiprināt šī dzinuļa ietekmi, piemēram:

 • mācīt citus;
 • mācīties grupā;
 • gūt kolēģu atsauksmes un pieprasīt viņu atgrienisko saiti;
 • ...
"Gribu mācīties, jo tas paplašina manas rīcības iespējas. Tas man palīdzēs sasniegt manus mērķus un vairos manu neatkarību."

Ja piekrīti šim apgalvojumam, pārdomā, kā stiprināt šī dzinuļa ietekmi, piemēram:

 • izvirzīt mērķus;
 • pārdomāt, kādas prasmes vai zināšanas ir vajadzīgas, lai palielinātu rīcības iespējas;
 • ...
"Mācīšanās man sagādā prieku; nedomāju daudz par to, vienkārši daru, jo man patīk."

Ja piekrīti šim apgalvojumam, pārdomā, kā stiprināt šī dzinuļa ietekmi, piemēram:

 • apzināti vairot prieku, ko gūst mācoties;
 • pārdomāt, kā sasaistīt patīkamo ar lietderīgo, atrodot mācīšanās tēmas, kas interesē un noder darbā/dzīvē;
 • ...

Iziet no komforta zonas

Komforta zona

Vairums laika cilvēks pavada “komforta zonā” - atrodoties pazīstamā vidē, veicot ierastās darbības un pievēršot uzmanību zināmajam. Lai būtu izaugsme, ir jāpamet šī drošā un ērtā vide, un ir jāmeklē jauni izaicinājumi – eksperimentējot ar atšķirīgām pieejām, uzņemoties citus uzdevumus vai radot jaunu pieredzi.

Izvirzītajiem izaicinājumiem jābūt samērīgiem ar iespējām – ja mērķi ir pārāk ambiciozi vai nereāli, pastāv risks nonākt “panikas zonā”, kurā stress ņem virsroku un mācīšanās apstājas.

5. Pētīt un izzināt

Daudzām problēmām un jautājumiem vari pats atrast atbildes literatūrā vai internetā.

Lai meklēšanas process būtu mērķtiecīgs, ir svarīgi pirms tam pārdomāt, kas tieši interesē, piemēram, vai meklē:

 • faktus;
 • instrukcijas;
 • citu cilvēku pieredzi;
 • idejas;
 • labas prakses piemērus;
 • plašāku izpratni par tēmu;
 • nozares jaunumus.

Te atradīsi ieteikumus un metodes, lai informācijas apguvi padarītu efektīvāku.

Lasīt aktīvi

Aktīvā lasīšana padara informācijas uztveres un apstrādes procesu daudzkārt efektīvāku, jo tā sasaista vielu ar esošajām zināšanām un palīdz mērķtiecīgi atrast sev noderīgo informāciju. Viena no populārākajām aktīvās lasīšanas stratēģijām ir SQ3R.

Attēls: SQ3R stratēģija
Uzklikšīni uz attēla, lai atvērtu metodes aprakstu.

Rakstīt piezīmes

Attēls: Piezīmes

Šis ekrānattēls spilgti parāda, cik atšķirīgas ir pieejas piezīmju rakstīšanai. Vienam patīk rūpīgi sagatavoti saraksti, cits rada ilustrācijas un zīmējumus, vēl cits veido domu kartes.

Kornelas (Cornell) piezīmju rakstīšanas tehnika

Daudzas augstskolas, tajā skaitā Kornelas universitāte, rekomendē šo metodi lekciju pierakstu veikšanai.

Attēls: Cornell piezīmes
Uzklikšīni uz attēla, lai atvērtu metodes aprakstu.

Domu karte

Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

Attēls: Domu karte

 1. Baltas papīra loksnes centrā ieraksti tēmu un apvelc ap to apli. Ar atzariem tēmu savieno ar apakštēmām. Šiem atzariem piezīmē zariņus, pie kuriem pieraksti atslēgas vārdus, kuri saistās ar apakštēmu. Arī šīs saites var tālāk sazarot.

 2. Atslēgas vārdus vari papildināt ar simboliem un nelieliem zīmējumiem, izmantot dažādas krāsas, variēt burtu lielumu, domas sasaistīt ar bultām u.c.

 3. Domu kartes palīdz strukturēt domu gājienus: sāc ar vispārīgo (tēma), pārej uz konkrētāko (apakštēmas) un tikai tad iedziļinies detaļās (zariņi). Domu kartē vari pārvietoties no vienas tēmas uz otru, šādi nepazaudējot nevienu domu/ideju.

 4. Rakstot piezīmes, domu kartes priekšrocība ir tāda, ka jebkurā brīdī vari papildināt jebkuru tēmas atzaru. Tas lieti noderēs lekcijās, intervijās un sanāksmēs, kurās runātāji lēkā starp tēmām.

Lasot grāmatu vai strādājot ar cita veida informāciju, domu karte ir piemērots līdzeklis materiāla pārskatīšanai (skat. aktīvā lasīšana), jo ir jāizfiltrē galvenās domas un jāiekļauj tās "lielajā bildē"; savukārt informācijas grupēšana pa atzariem palīdz to iegaumēt.

Sākumā šīs metodes pielietošana var likties neērta un sarežģīta. Ar treniņu un laiku radīsies individuāls “domu kartes” veidošanas stils, kurš ļaus pilnībā izmantot tās daudzās priekšrocības.

Ir dažādas maksas un bezmaksas domu karšu aplikācijas, piemēram, Mindmup ļauj veidot domu kartes tiešsaistē bez maksas. Ļoti laba maksas aplikācija ir SimpleMind, kas strādā gan datorā, gan viedtālrunī.

Iegaumēt informāciju

Neizmantojot nekādas iegaumēšanas tehnikas, cilvēks pēc 24 stundām atceras vairs tikai ap 40% informācijas.

Attēls: Aizmiršanas līkne

Atkārtošana

Atkārtošana ir svarīgākā stratēģija informācijas iegaumēšanai. Bet nav efektīvi atkārtot to, ko jau zina. Mācīšanās būs efektīvāka, koncentrējoties uz to vielu, kas sagādā grūtības un palielinot laika atstarpi starp atkārtošanas reizēm.

Šādu pieeju izmanto populārā "vārdiņu kaste", kā arī dažādas valodu mācību datorprogrammas un viedtālruņu aplikācijas. Informāciju, ko lietotājs atceras, tiek pārcelta uz nākamo līmeni un to atkal pārbauda tikai pēc zināma laika; bet aizmirstā informācija tiek atgriezta pirmajā līmenī un to pārbauda nekavējoši. Šādi nodrošina, ka uzmanība tiek pievērsta tikai tiem vārdiņiem, kuri nav iegaumēti.

Animācija: Leitnera sistēma
Autors: Zirguezi

Anki ir bezmaksas datora aplikācija, kas balstīta uz šo principu. Ir arī pieejama viedtālruņiem pielāgota versija: AnkiDroid Flashcards.

Iegaumēšanas tehnikas

Senie grieķi ir autori virknei iegaumēšanas tehniku. Līdz šai dienai šādus palīglīdzekļus sauc par mnemotehnikām.

Piemēri iegaumēšanas tehnikām
 • Lai iegaumētu priekšmetu sarakstu, tos var sapīt vienā stāstā.
 • Var veidot vārdu vai teikumu ar terminu pirmajiem burtiem. Piemēram, SMART ir saīsinājums, lai būtu vieglāk atcerēties mērķu izvirzīšanas principus (specific, measurable, achievable, relevant, timebound).
 • Var iztēloties māju (pilsētu, sapņu pili, skapi), un dažādās istabās/vietās "novietot" iegaumējamos priekšmetus. Lai tos atsauktu atmiņā, atliek galvā izstaigāt māju un atcerēties, kur ko nolika.
 • Var izveidot dziesmu vai pantiņu ar iegaumējamajiem vārdiem.

Iegaumēšanas tehnikas vislabāk strādā, ja rada galvā spilgtas bildes, iztēlojoties to sižetu un pieliekot klāt skaņas, jūtas un smaržas; vēlams iepīt humoru, erotiku, kā arī pārspīlēt lietas; ļoti palīdz, ja iztēlotie attēli ir kustībā un sasaistīti viens ar otru.

Kārtot informāciju

Cilvēka darba atmiņas kapacitāte ir 5 – 9 vienības. Ar to varam iegaumēt Latvijas astoņu ciparu telefona numuru – 27346589, bet garāks ārzemju telefona numurs – 00492281918978 – pārsniedz mūsu iespējas.

Ja saskaldīsi informāciju mazākos blokos, samazināsi vienību skaitu un varēsi to atkal ietilpināt savā darba atmiņā. Piemēram: 0049 ir valsts kods Vācijai, 228 ir pilsētas kods Bonnai, 1918 ir Latvijas dzimšanas diena, paliek 978. Atliek iegaumēt sešas informācijas vienības: Vācijas kods, Bonnas kods, Latvijas dzimšanas diena, 978.

Šo stratēģiju var izmantot situācijās, kurās jāoperē ar lielu informācijas daudzumu, piemēram, preču klāstu veikalā. Pirmais solis ir to sagrupēt pa kategorijām, un nākamajā solī kārto priekšmetus kategorijas ietvaros.

Piemeklēt informācijas avotus internetā

Internets ir padarījis cilvēkiem pieejamu neiedomājamu informāciju apjomu. Šajā sadaļā ir apkopoti ieteikumi, kas palīdzēs nepazust šajā informācijas jūrā un atrast sev interesējošo saturu.

Valoda

Vikipēdijas valožu izvēle

Latviešu valodā ir pieejams tikai salīdzinoši neliels satura apjoms. To spilgti parāda Vikipēdijas ierakstu skaits pa valodām (2016. gada aprīlī):

 • angļu valodā: 5 131 250
 • vācu valodā: 1 931 559
 • krievu valodā: 1 305 178
 • latīņu valodā: 125 455
 • latviešu valodā: 67 456

Lai piekļūtu citu valodu saturam, var izmantot interneta tulkotājus. Tie nav perfekti, bet vairumā gadījumu tie strādā pietiekami labi, lai ļautu saprast kādas lapas saturu.

Vari instalēt papildinājumu savā interneta pārlūkā, lai ērti pārtulkotu jebkuru tīmekļa lapu. Piemēram, Firefox pārlūkā pēc papildinājuma Translate this instalēšanas, ir tikai jāuzklikšķina peles labā poga un jāpiespiež "Translate this", lai lapas saturs tiktu parādīts latviešu vai citā sev vēlamā valodā.

Chrome pārlūkā jau ir iebūvēta tulkošanas opcija. Vairāk informācijas par šo funkciju atrodama Chrome palīdzības lapās.

Dažādi informācijas avoti

"Baru gudrības" vietnes

"Baru gudrību" (sadarbības) vietnēs jebkurš lietotājs var iesaistīties satura radīšanā, labošanā un papildināšanā. Slavenākais piemērs ir Vikipēdija, kurā darbojas desmitiem tūkstošu brīvprātīgo. Citi piemēri ir Wikihow – apjomīga instrukciju krātuve un Github – platforma atvērtā koda programmatūras radīšanai un uzturēšanai.

Attēls: Wikihow

Ekspertu pārraudzītas vietnes

Ir īpašas vietnes, kurās profesionāļi atlasa un uztur saturu, piemēram, ārstniecības portāli vai profesionālu asociāciju mājaslapas.

Forumi

Interneta forumos lietotāji pa tiešo dalās pieredzē, sniedz atbildes uz citu lietotāju jautājumiem vai iesaistās diskusijās, piemēram, Latvijā ir populāra vietne Cālis.lv, kurā notiek aktīva diskusija par bērnu un ģimenes jautājumiem. Citi piemēri: Mobilo telefonu pasaulē nozīmīgākais forums ir XDA Developers, programmēšanas pasaulē tāds ir Stackoverflow, Linguaholic, kas veltīts svešvalodu apguvei, bet Using English sniedz atbildes par angļu valodas lietošanu.

Attēls: Linguaholic
Akadēmiskie raksti

Vairums akadēmisko rakstu glabājas īpašās datubāzēs, kuras netiek iekļautas parasto interneta meklētāju rezultātos. Lai tos skatītu, jālieto īpašu meklētāju, piemēram, Google Scholar vai JSTOR.

Audio (podkāsti)

Podraidījumi (podcasts) ir audio ieraksti, kurus var klausīties tiešsaistē vai lejupielādēt savā datorā vai telefonā. Ir dažādas aplikācijas, kuras ļauj abonēt atsevišķus raidījumus, kuri tiks automātiski lejupielādēti noteiktajā laikā. Ieskatoties podraidījumu direktorijās, piemēram, Learn Out Load, redzēsi, ka pieejamais tēmu un raidījumu klāsts ir milzīgs, padarot to par interesantu mācīšanas un mācīšanos resursu.

Attēls: Learn out Loud
Video

Youtube ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem un visaptverošākajiem mācīšanās resursiem: atrast instrukcijas, kā nomainīt ekrānu telefonam, siet mezglu, apgūt datora programmu, mācīties matemātiku.

Attēls:
Atvērtie augstskolu kursi

Pēdējos gados daudzas pasaules vadošās augstskolas ir sākušas piedāvāt savas studiju programmas bez maksas jebkuram interesentam (MOOC - Massive Open Online Course). Coursera un edX ir divas nozīmīgākās vietnes šajā jomā.

Citi tiešsaistes kursi

Ir citas vietnes, kas piedāvā plašu klāstu bezmaksas vai maksas kursu, piemēram, Udemy vietnē ir pieejami vairāk nekā 40 000 dažādi piedāvājumi.

Attēls: Udemy

Aplikācijas

Ir dažādas aplikācijas, kas var aizstāt vai papildināt mācīšanos datorā. Īpaši populāras ir programmas valodu apguvei. Daži piemēri:

Kā noteikt kādas vietnes kvalitāti?

Pateicoties tam, ka mūsdienās ikviens internetā var publicēt saturu, mums ir pieejams neiedomājams zināšanu un pieredzes krājums. Diemžēl, no tā arī izriet, ka ir publicēts milzīgs apjoms nekvalitatīva, novecojuša vai pat aplama satura.

Šie jautājumi var palīdzēt noteikt, cik noderīgs kāds informācijas avots ir mācīšanās nolūkam. Vai tas ir

 • saprotams?
 • viegli uztverams?
 • kvalitatīvs?
 • aktuāls?
 • saistošs?
 • interesants?
 • labi strukturēts?
 • atbilst manam sagatavotības līmenim?

Šie jautājumi var palīdzēt noteikt kādas interneta vietnes kvalitāti.

 • Kas ir vietnes īpašnieks, piemēram, plaši zināma organizācija, privātpersona, mācību iestāde, uzņēmums?
 • Vai ir norādīts teksta autors? Vai ir atrodama informācija par autora kompetenci attiecīgajā jomā?
 • Vai ir norādīts teksta publicēšanas/atjaunošanas datums?
 • Vai saturs ir oriģināls vai pārpublicēts no cita avota?
 • Vai ir minēti informācijas avoti?
 • Vai ir iekļautas saites uz citām vietnēm?

Google un citu interneta meklētāju lietošana

Pirms sāc meklēt, pārdomā, kādi ir īpašie termini meklējamajā priekšmetā.

Interneta meklētāji ņem vērā atslēgas vārdus un ignorē citus vārdiņus. Tāpēc mērķtiecīgāk ir rakstīt meklējamos terminus, piemēram "Veiksmīga svešvalodas apguve", nevis "Kas man ir jādara, lai veiksmīgāk apgūtu svešvalodu?".

Ja gribi gūt rezultātus noteiktai vārdu virknei, jālieto pēdiņas, piemēram, "Cēsis nav Rīga" vai "Rimi lielveikals".

Lieto AND, lai parādītu tikai tādus ierakstus, kuros atrodami divi vai vairāk noteikti termini, piemēram, Rimi AND Dobele vai vista AND burkāns AND kartupeļi.

Lieto domuzīmi (–), ja vēlies redzēt tikai kādas noteiktas jomas rezultātus, piemēram, zaķis – dzīvnieks vai zaķis – transports.

Lieto site:, lai meklētu rezultātus vienas vietnes ietvaros, piemēram "site:http://www.rimi.lv riekstusviests" vai "site:http://www.delfi.lv mācīties".

Attēls: Google logo

Citas meklēšanas iespējas

DMOZ

Ir projekti, kas kārto interneta saturu pa jomām – līdzīgi kā grāmatas bibliotēkā. Šādu vietņu izmantošana var būt noderīga, ja nezina, ko tieši meklē un grib iegūt pārskatu par kādu jomu. Lielākais šāda veida projekts ir DMOZ, kurā ir iekļautas gandrīz 4 miljoni interneta vietņu.

DMOZ
Wolfram Alpha

Šis meklētājs cenšas izprast meklējuma kontekstu un savā atbildē ģenerē rezultātus no dažādiem avotiem. Ar Wolfram Alpha var aprēķināt fizikas formulas, salīdzināt dažādu valstu statistikas rādītājus, iegūt mūzikas akordus, parādīt anekdotes un daudz ko citu.

Rīki informācijas saglabāšanai

Jo vairāk strādā ar informāciju internetā, jo svarīgāk radīt sistēmu, kā saglabāt vērtīgus rakstus, noderīgas saites un piefiksēt idejas.

Daži noderīgi rīki:

 • Interneta pārlūks mēdz saglabāt informāciju par visām vietnēm, ko esam apmeklējuši. Pārlūkā atver "Vēsture" un izmanto iebūvēto meklētāju, lai atrastu vēlamo lapu.
 • Interneta pārlūkos ir iebūvēta iespēja tīmekļa lapām pievienot grāmatzīmes.
 • Ir dažādas vietnes un viedtālruņu aplikācijas, kurās noglabāt saites, attēlus vai teksta fragmentus, piemēram, Google Keep, Simplenote un Padlet.
 • Pocket ļauj ērti noglabāt veselus rakstus.
Attēls: Pocket

6. Mācīties no citiem cilvēkiem

Izmanto citu cilvēku pieredzi savā mācīšanās ceļā.

Izzinot kolēģu viedokli vai vērojot viņus darbībā, iegūsi nozīmīgu informāciju un idejas, kā pilnveidot savu darbību. Jautā kolēģiem, ja:

 • gribi gūt padomu;
 • ir nepieciešams atbalsts;
 • meklē idejas;
 • gribi uzzināt citu pieredzi;
 • vēlies salīdzināt savu rīcību ar citu pieeju;
 • ir nepieciešams gūt atgriezenisko saiti.

Pieredzes apmaiņa

Pieredzes apmaiņa veicina katra darbinieka un visa kolektīva izaugsmi. Tas ir divvirzienu process, kurā iesaistītās puses dalās ar zināšanām, idejām un viedokļiem.

Pieredzes apmaiņa

Kā veicināt pieredzes apmaiņu?

Tā var būt daļa no organizētiem pasākumiem, piemēram, kādas sanāksmes vai mācību kursa ietvaros dalībniekiem tiek dota iespēja dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. Tomēr visbiežāk tā notiek neformālā veidā - pie pusdienu galda, pie kafijas krūzes pārtraukumā vai kāda saliedēšanas pasākuma laikā.

Pastāv dažādas metodes ar kuru palīdzību nodrošināt pieredzes apmaiņas mērķtiecību, piemēram, situācijas analīze (case study) ļauj iedziļināties kādā reālā problēmsituācijā un izvērtēt iesaistīto pušu rīcības iespējas.

Daži ieteikumi

 • Jautā! Pārdomā, kuriem jautājumiem meklē idejas un aktīvi centies izzināt kolēģu pieredzi.
 • Ieklausies! Kad kolēģi stāsta par savu pieredzi, klausies aktīvi: nevērtē dzirdēto, pārjautā neskaidrus punktus un uzdodi precizējušus jautājumus.
 • Dalies! Pārdomā, kuros jautājumos tev ir nozīmīgas zināšanas un pieredze, kas varētu būt noderīga kolēģiem.

Atgriezeniskā saite

Atgriezeniskā saite palīdz mums labāk izprast sevi un savu rīcību. Balstoties uz šo informāciju, varam izlemt, vai un ko mainīt sevī un savā darbā.

Cilvēka dabiskā reakcija ir baidīties no kritikas un noliegt to, jo izjūt to kā apdraudējumu. Jo biežāk saņemam atgriezenisko saiti, jo vieglāk paliek ieklausīties teiktajā un atrast tajā noderīgu informāciju savai izaugsmei.

Daži ieteikumi

1. Pārdomā, ko gribi uzzināt un uzdod konkrētus jautājumus, piemēram:

 • Kas ir divas lietas, ko, tavuprāt, man būtu jāpilnveido savā darbā?
 • Kā varu celt savu darba efektivitāti?
 • Kā es vārēju ātrāk un efektīvāk izpildīt šo uzdevumu?
 • Ja manu darbu veiktu ideāls darbinieks, ko viņš darītu citādāk?
 • Kā tu vērtē manu ieguldījumu projektā? Ko vēl varu darīt, lai jūs atbalstītu mērķu sasniegšanā?

2. Saņemot atgriezenisko saiti, ieklausies otra teiktajā; nesāc taisnoties vai skaidroties.

Atceries, ka cilvēks dalās ar savu skatījumu uz notikušo. Arī ja nepiekrīti teiktajam (pat ja tiek minēta kļūdaina informācija) "uzkod sev uz mēles" un uzklausi viņu līdz galam. Ja pārtrauksi runātāju un sāksi oponēt viņa teiktajam, tu beigsi aktīvi klausīties un atņems sev iespēju izprast otra viedokli.

Uzdod precizējošus jautājumus, piemēram, "Gribu pārliecināties, vai pareizi sapratu tevis teikto: vai tu saki, ka man...", "Vai vari minēt kādu konkrētu piemēru, kad šādi rīkojos?"

3. Izvērtē saņemto atgriezenisko saiti.

Nesteidzīgi izvērtē saņemto informāciju. Ja nepiekrīti teiktajam, pārdomā, kāpēc otrai pusei radās aplams priekšstats. Meklē dzirdētajā sev noderīgu informāciju.

Apsver iespēju, iegūt citu kolēģu viedokli, lai izzinātu viņu skatījumu.

Pārdomā, vai, balstoties uz saņemto informāciju, gribi kaut ko mainīt sevā rīcībā vai darbā.

Strukturēta intervija

Pirms tikšanās ar kolēģi sagatavojies un pēc tikšanās izvērtē iegūto informāciju. Šim nolūkam vari pielāgot aktīvās lasīšanas stratēģiju:

Strukturēta intervija

Piemērs intervijas jautājumiem

 • Cik ilgi tu jau strādā šajā darbā?
 • Kam, tavuprāt, ir jāpievērš galveno uzmanību, plānojot darba grafiku?
 • Lūdzu mini kādus piemērus, kā esi veiksmīgi ticis galā ar grūtiem klientiem.
 • Ko tu dari, lai ieviestu Rimi vērtības savā veikalā?
 • Kas ir mājaslapas, grāmatas vai kursi, kas tev ir palīdzējuši savā darbā?
 • Kas man ir jāņem vērā, lai veiksmīgi iekļautos kolektīvā?
 • Kas, tavuprāt, ir piecas galvenās īpašības, ko vadība sagaida no darbiniekiem?
 • Kas ir visbiežāk sastopamie klupšanas akmeņi jaunajiem darbiniekiem?

Ēnošana

Ēnošanas būtība ir pavadīt laiku kopā ar pieredzējušu darbinieku un vērot viņu darbībā. Šī ir īpaši piemērota metode, ja esi jauns darbinieks un gribi gūt labāku priekšstatu par darba vidi, kā arī tā noder situācijās, kad gribi labāk iepazīt citu profesiju vai citas nodaļas darba lauku.

Norise

 1. Pārrunā savu interesi par kolēģa ēnošanu ar savu vadītāju/personāldaļu.
 2. Kopā pārdomājiet, kuru kolēģi ēnot, kādi ir galvenie jautājumi, kuriem gribi pievērst uzmanību un kāds ir vēlamais ēnošanas ilgums - pavadīt kopā veselu dienu vai būt klāt tikai noteiktās situācijās, piemēram, lai vērotu viņa rīcību sanāksmēs.
 3. Iegūsti kolēģa piekrišanu un iepazīstini viņu ar savām vēlmēm/interesēm.
 4. Pirms ēnošanas abām pusēm jāsagatavo:
  • Darbiniekam, kurš tiks ēnots, jāpārdomā, kurš ir piemērotākais laiks, lai sniegtu priekšstatu par savu darbību, jāinformē citus kolēģus par šo aktivitāti u.c.
  • Darbiniekam, kurš ēnos kolēģi, jāpārdomā, kādi ir interesējošie jautājumi un ko tieši grib novērot kolēģa darbībā. Vēlams iepazīties ar pieejamo informāciju par kolēģa darbavietu.
 5. Ēnošanas laikā esi zinātkārs, uzdod jautājumus un raksti piezīmes!
Buklets: Job Shadowing

Mančestras universitāte ir izdevusi bukletu ar vērtīgiem padomiem ēnošanai darbavietā (angļu valodā).

Mācīšanās grupās

Mācīšanās kopā ar citiem palīdz uzturēt motivāciju un ļauj gūt kolēģu atbalstu mācīšanās procesā.

Grupas ideālais lielums ir trīs līdz pieci cilvēki; tas nodrošina iespēju katram līdzdarboties un aktīvi komunicēt savā starpā.

Veidojot mācīšanās grupu, jāvienojas, ko katrs dalībnieks grib no tās gūt. Dažas idejas:

 • tā var būt vieta, kur pārrunāt priekšmetu vai apspriest gūto pieredzi;
 • var izzināt kolēģu zināšanas vai viedokļus kādā jautājumā;
 • radīt vidi, kurā izmēģināt dažādas rīcības un gūt kolēģu atgriezenisko saiti;
 • ja tēma ir kompleksa, var izvirzīt apakštēmas, un katrs grupas dalībnieks iedziļinās kādā noteiktā tēmas aspektā.

Var būt lietderīgi izmantot virtuālus sadarbības rīkus, piemēram, radīt kopīgu dokumentu Google Docs, kurā katrs grupas dalībnieks pienes informāciju vai idejas.

Ja meklē kolēģu atbalstu mācīšanās procesā, ir lietderīgi viņus iepazīstināt ar saviem mācīšanās mērķiem (var izmantot mērķu piramīdu vai citas aprakstītas mērķu izvirzīšanas metodes). Var uzdot kolēģiem konkrētus uzdevumus, piemēram, vērot un regulāri sniegt atgriezenisko saiti ar saviem novērojumiem.