Iepazīšanās & ledus laušana

Metodes, ar kuru palīdzību veicināt dalībnieku savstarpējo iepazīšanos, mazināt sākuma situācijas saspīlējumu un izzināt vajadzības.

 • Būtiskākā vēlme

  Metode palīdz dalībniekiem koncentrēties uz mācību tēmu un vadītājs uzzina grupas vēlmes un intereses.

  < 20 cilv.

  10 -15 min.

  ---

 • Daļa no manis

  Metode padara dzīvāku sākumsituāciju un dod iespēju uzzināt ko jaunu par citiem dalībniekiem.

  < 20 cilv.

  10 - 15 min.

  ---

 • Dzīves koki

  Metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos. “Dzīves koks” ir intensīva un laikietilpīga iepazīšanās metode. To ir lietderīgi izmantot semināros, kuros pavadīs ilgāku laiku kopā.

  < 20 cilv.

  60 - 90 min.

  A1 papīra loksnes, flomāsteri

 • Iepazīšanās aplis

  Visierastākā metode dalībnieku savstarpējai iepazīšanai.

  < 24 cilv.

  5 - 10 min.

  ---

 • Partneru intervija

  Partneru intervija ir laba metode sākumsituācijas sastinguma pārvarēšanai grupās, kurās dalībnieki cits citam ir sveši. Tiek novērsta uzmanība no vadītāja, veidojas pirmās saites starp grupas locekļiem.

  < 20 cilv.

  20 - 30 min.

  ---

 • Saites ar tēmu

  Saites ar tēmu ir interesanta metode, lai savstarpēji iepazītos. Vadītājs iegūst informāciju par dalībnieku motivāciju, vajadzībām un interesēm. Dalībnieki pietuvinās mācību tēmai un sāk tajā iedziļināties.

  < 20 cilv.

  20 min.

  Kartona kartītes, flomāsteri

 • Vairogi (ziedlapiņas)

  Metodes palīdz atrast vienojošas vērtības un veicina piederības sajūtu starp komandas biedriem.

  < 32 cilv. (sadala 4 - 6 cilvēku komandās)

  15-20 min.

  Katrai komandai A1 papīra loksne, uz kuras uzzīmētas vairoga aprises (vēlams izgriezt, lai izveidojas īsts vairogs); flomāsteri

 • Vārdu iegaumēšana

  Jautrā veidā un īsā laikā iemācās visu dalībnieku vārdus.

  < 20 cilv.

  25 - 30 min.

  ---